You are here

Koddestamper Oorsprong / Origin

(NL) Oorsprong

Koddestamper verwijst naar een traditie van meer dan 125 jaren oud, naar een spel : het ‘waterbaktornooi’. Je kan dit best vergelijken met een middeleeuws steekspel maar dan met 1 deelnemer. Deze persoon staat bovenop een kar met een houten stok in zijn handen. Deze stok noemt men de ‘Kodde’.

Bij de start trekt men de kar naar een bak gevuld met water, die boven de baan opgehangen is en voorzien is van een balk met gat erin. De bedoeling is om de stok (Kodde) door dit gat te duwen / te trekken terwijl met eronderdoor rijdt. Slaag je dan stijg je in niveau in de kompetitie, mislukking eindigt steevast in een koude douche.

Vermits we 'schoon Vlaams' gebruiken voor stampen en de duwer van de stok een 'Stamper' is, spreken we van Koddestamper ...

(ENG) Origins

Koddestamper refers to a tradition that’s over 125 years old, a game which is called the ‘waterbak’ tournament. This is best compared to a kind of jousting tournament except there only one participant at a time. This person stands on top of a carriage holding a wooden pole. This pole is called the ‘Kodde’

At the start signal the carriage is being pulled towards a box filled with water hanging above the road onto which a wooden board with a small hole is attached. Purpose is to push / pull the pole through the hole while passing underneath it. Succeeding brings you up one level in the competition. Failure is a guarantee for a watery shower.

A Flemish word for pushing is ‘stampen’ and the pusher of the ‘Kodde’’ is a ‘stamper’. Hence the name ‘Koddestamper’.

Danland Theme adapted by 'De Relatiebrouwer'