You are here

Sponsoring

Sponsoring door De Relatiebrouwer

Om in aanmerking te komen voor sponsoring van uw activiteiten door De Relatiebrouwer vragen wij een aantal gegevens. Concreet komt dit neer op een degelijk uitgewerkt sponsorvoorstel waarbij alle partijen (de sponsor en de gesponsorde) voordeel halen (Quid Pro Quo principe)

Het Sponsorvoorstel

Om in aanmerking te komen voor sponsoring verwachten wij minimaal volgende gegevens:


 • De presentatie van uw vereniging met overzicht van bestuurders en een contactpersoon voor verdere afspraken mee te regelen (Single Point Of Contact)
 • De te sponsoren activiteit, evenement or project
 • Waarom worden sponsors gezocht en hoe gaat de vereniging om met hun sponsors
 • Commercieel aspect : waarom is het voor de sponsor commercieel aantrekkelijk een bijdrage te leveren ?
  - Bijvoorbeeld : Drukwerk : Wat is de oplage, bij welke doelgroep wordt dit verdeeld, ...
  - Bijvoorbeeld : Websites : verwacht aantal bezoekers, welke technologie en zoekmachines, ...
  - Bijvoorbeeld : Events : welke publiciteit wordt ervoor gemaakt, verwacht aantal deelnemers en bezoekers, ...
 • Heeft de vereniging een jaarkalender met activiteiten en bestaat de mogelijkheid om op zulke events een stand te plaatsen, produkten te verkopen, ...
 • Welke prestatie wil de vereniging bieden. In welke vorm en voor welke termijn is deze geldig ?
 • Wat zijn de verwachte tegenprestaties die de vereniging verwacht van de sponsor. En is deze tegenprestatie in verhouding met de prestatie van de vereniging ?

Vormvereisten Sponsorvoorstel
Wij ontvangen graag uw voorstel schriftelijk rekening houdend met de vraag - aanbod verhouding.
De motivering dient systematisch opgebouwd en duidelijk te worden ingedeeld.
Indien mogelijk staaft u uw motivering en voorstel aan de hand van bewijzen, referenties en voorbeelden.

Sponsorcontract
Na akkoord worden volgende zaken formeel vastgelegd (een brief volstaat uiteraard):


 • De prestatie
 • De te leveren tegenprestatie
 • De duur en uitvoering van de overeenkomst

Uitvoering van de sponsoring
Voor een succesvolle samenwerking vragen wij omtrent concrete uitwerking nog volgende informatie:


 • De verantwoordelijke voor uitvoering
 • Actieplan (igv een evenement of project) met concrete beschrijving van wat u verwacht van onze (wie, wat, waar, wanneer, hoe)
 • Het vastleggen van een aantal vaste overlegmomenten

Onze zakelijke doelstellingen mbt. sponsoring


 • Promotie van streekprodukten i.c. onze bieren en nevenprodukten
 • Samenwerkingsverbanden ontdekken tussen verschillende producenten van Streekprodukten
 • Promotie van de regio & lokale verenigingen
 • Realisatie extra verkoop en/of afzetpunten
 • Professioneel netwerken en contacten opbouwen

Wat betekent een succesvolle samenwerking voor uzelf ?
Standaard leveren wij u volgende diensten indien u kiest om met ons samen te werken:


 • Wij proberen de te sponsoren vereniging of partners zelf te betrekken bij onze activiteiten
 • De vereniging, de partners of het te sponsoren event wordt gepromoot op de nieuwspagina van onze website en sociale media
 • De vereniging of partners krijgen een doorklik-link op onze eigen website
 • Uitnodiging bij netwerkmomenten door onszelf georganiseerd

Danland Theme adapted by 'De Relatiebrouwer'